h

SP stelt vragen over voorbereidingen camperplaatsen

13 juli 2016

SP stelt vragen over voorbereidingen camperplaatsen

De eigenaar van Laag Werveld 1 te Beugen is al enkele maanden bezig om op een landbouw- perceel naast zijn onderneming een camper kampeerplaats te ontwikkelen voor enkele tientallen campers. In de afgelopen maanden zijn door de eigenaar grondwerken verricht, zijn struiken aangebracht en recentelijk is ook de bestrating voor een twintigtal camperplaatsen inclusief oprit aangebracht.

Pas op 15 juni jl. is hiervoor een ontwerpbestemmingsplan door het college ter inzage gelegd, waar tot en met 26 juli a.s. door eenieder een zienswijze met bezwaren tegen kan worden ingebracht. Daarna zal de gemeenteraad vervolgens dienen te beslissen of er camperkampeerplaats op deze locatie gewenst is.

De raadsfractie van de SP vindt het ongewenst als ondernemers al voordat de raad een besluit heeft genomen over een bestemmingsplan beginnen met het ontwikkelen van hun plannen. Immers het wekt de indruk naar onze burgers dat de gemeente, c.q. het college, al instemt met de voorgestelde ontwikkelingen en dat zienswijzen van burgers en de besluitvorming van de raad er niet meer toe doen.

Daarom heeft de SP vragen over deze opvallende procedure die hier door deze ondernemer, al dan niet met instemming van het college, plaatsvindt.

Reactie toevoegen

U bent hier