h

Nieuw beleid schuldhulpverlening in Boxmeer noodzakelijk

20 oktober 2015

Nieuw beleid schuldhulpverlening in Boxmeer noodzakelijk

Het college van Boxmeer heeft in de Algemene Beschouwingen van 2015, vorig jaar, kansen laten liggen om de beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening aan te passen . Het vastgesteld beleidsplan integrale schuldhulpverlening is geldig tot eind 2016. Volgens  Theo Weenink : SP-Hulpdienst  van de afdeling Boxmeer.

Foto: SP

“ Twee jaar langer nog de oude beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2012-2016 is een gemiste kans om juist deze doelgroep beter te ondersteunen of een oplossing te vinden voor die mensen die nergens aan kunnen kloppen.”

Kader voor schuldpreventie in Boxmeer Effectief Preventiebeleid begint met een scherp beeld van het beoogde maatschappelijke effect dat men wil nastreven. Twee uitersten hiervan zijn: of het maximale effect van schuldpreventie leidt er toe dat niemand schulden maakt of financiële problemen heeft; of het minimale effect betekent dat inwoners best problematische schulden mogen hebben als ze maar niet leiden tot maatschappelijk kosten.

De meeste gemeenten in Nederland zitten hier ergens tussenin. De gemeenteraad van Boxmeer heeft aangegeven voor de middenweg te kiezen. Voorop staat dat burgers zelf verantwoordelijk zijn voor hun financiën. Binnen dit kader is het college aan zet om uitvoering te geven aan schuldpreventie.

Met dit oude / huidige beleid komen nog veel meer mensen in een negatieve spiraal terecht en zien hun schuld steeds groter worden, waardoor ze niet meer welkom zijn /aan kunnen kloppen bij de gemeente of de plangroep. Deze mensen verdienen de beste hulp om uit de schulden te komen.

Dat is ook de reden dat veel mensen niet onder de Plangroep (door gemeente ingestelde hulpverlener bij schulden) zullen/kunnen vallen, omdat zij geen buffer kunnen sparen. De lat wordt steeds hoger gelegd door de Plangroep. Om de eerste jaar bij de plangroep te mogen komen,moet men de eigen boekhouding in orde hebben/houden en geen nieuwe schulden meer worden gemaakt. Wat gek is, want dat is voor veel mensen nou juist het probleem.

Om schulden op te lossen is het dus belangrijk dat schuldhulpverlening zich primair bezighoudt met de houdingsvraag (hun houding moet veranderen om op termijn uit de schulden te komen) en daarna pas met hoe hoog je schuldenpakket is, want dat is in de meeste gevallen niet de kern van het probleem.

Voorbeeld:een gezin krijgt 1354,- bijstandsnorm , daar wordt de beslagvrije voet berekend.(het deel van het inkomen waarop geen beslag gelegd mag worden, dit is 90% van het bijstandinkomen of loon. Alles wat ze meer verdienen gaat naar de schuldeiser.

Mensen die geen zorgkosten betalen en onder de CJIB komen , betalen extra kosten. Ook de eigen bijdrage van de zorgkosten ( in 2015 € 365,-) wordt door een incassobureau extra kosten berekend. In plaats dat de extra kosten die worden betaald van de schuld afgaat, dit krijgen we niet voor elkaar in Nederland. In Nijmegen is een proef gestart om mensen met schulden deze wel af te lossen.

Ook de kosten van de bewindvoering (tot 144 euro per maand) zijn al te hoog voor deze groep.

Bij oudere komen we steeds vaker beginnende schulden tegen, terwijl er wel geld te halen valt bij de belastingdienst . Zij geven aan, U hoeft geen aangifte te doen, terwijl als er loonheffing is betaald , bij zorgkosten diverse zaken kunnen worden afgetrokken.

Er zal een betere en voor iedereen toegankelijke schuldhulpverlening moeten komen, met een goede begeleiding , voor diegene met problematische schulden en geen aflossingscapaciteit.

 

Theo Weenink , SP-Hulpdienst afdeling Boxmeer 06-29375568

Reactie toevoegen

U bent hier