h

Vragen - situatie sporthal ’t Hoogkoor

22 september 2015

Vragen - situatie sporthal ’t Hoogkoor

Vragen raadslid mevr. M. van Wijnen-Heijs betreffende situatie sporthal 't Hoogkoor.

Inleiding

Op 24 oktober 2011 is door de toenmalige fractie NB o.a. gevraagd om een onafhankelijk bureau in te schakelen ter controle van sporthal ’t Hoogkoor (zie bijlage: RIS 2011-746). Dit omdat het voor de scholen in Boxmeer ronduit gevaarlijk was hier hun verplichte gymlessen te geven.
De firma Nijha heeft een gecertificeerd inspectie- en reparatieteam en er was reeds een onafhankelijke controle, was een van de antwoorden. Jaarlijks wordt de sporthal door hen gecontroleerd. Een en ander is toen verbeterd, vervangen en of gerepareerd.

Nu bereiken ons wederom klachten vanuit het onderwijsveld, dat het onmogelijk is om aan de leerverplichtingen, waaronder balvaardigheid, te voldoen omdat er wederom veel materiaal is versleten en/of verdwenen. Tevens zijn de schooluren dusdanig geclusterd dat ondersteunende stagiaires geen stage kunnen lopen op de betreffende scholen i.v.m. de beperkte hoeveelheid uren. Dit komt ons onderwijs niet ten goede.

Vragen

  1. Is het college op de hoogte dat er, nu we vier jaar verder zijn, opnieuw problemen zijn (die het op een adequate professionele aanleren van vaardigheden in de weg staan, simpelweg omdat er bijvoorbeeld onvoldoende ballen aanwezig zijn)?
    Zo ja, wat is er ondernomen om deze hernieuwde problemen op te lossen?
    Zo nee, bent u bereid met de scholen om de tafel te gaan?
  2. Heeft het college de afgelopen jaren de rapporten van de jaarlijkse inspecties ontvangen?
    Zo ja, mogen wij deze dan ontvangen?
    Zo nee, waarom niet en bent u van plan deze alsnog op te vragen en aan ons te doen toekomen?

Reactie toevoegen

U bent hier