h

Vervolgvragen - startersleningen in Boxmeer

8 april 2015

Vervolgvragen - startersleningen in Boxmeer

Vervolgvragen raadslid dhr. T. Lensen betreffende startersleningen in Boxmeer.

Inleiding

Zoals in het Manifest van het Land van Cuijk beschreven staat: 'Ook in de toekomst moet het goed wonen zijn in het land van Cuijk. We willen dat jongeren hun toekomst zien in het land van Cuijk. Een prima aanbod van woningen is daarin essentieel'

De SP Boxmeer is verheugd met bovenstaande tekst.

Vragen

In navolging van eerder gestelde vragen en de daarop verkregen antwoorden (zie RIS 2015-149) hebben wij de volgende vervolgvragen:

  1. Hoe verloopt de procedure van de aanvraag van startersleningen in degemeente Boxmeer? Graag uitgebreide toelichting.
  2. Wat is het maximum bedrag wat men kan lenen bij het verkrijgen van een starterslening?  
  3. Hoeveel geld van de beschikbare  € 800.000,- is er op dit moment uitgeleend?
  4. Welk bedrag wordt dit jaar terug verwacht door aflossing?
  5. Hoeveel keer per jaar komt het voor dat een aanvraag voor een starterslening om budgettaire redenen wordt afgewezen?
  6. Hoe groot is de wachtlijst voor het verkrijgen van een starterslening op dit moment?

Reactie toevoegen

U bent hier