h

Vragen - omzagen bomen en storten puin Laag Werveld

16 januari 2015

Vragen - omzagen bomen en storten puin Laag Werveld

Vragen raadslid dhr. W. van den Hoven betreffende omzagen bomen en storten puin Laag Werveld

Inleiding

De SP heeft vernomen dat tijdens de kerstvakantie aan het Laag Werveld in Beugen een aantal bomen omgezaagd zijn. Het betreft een 7-tal bomen tegenover het adres Laag Werveld 1. Zie ook de foto die ter plekke gemaakt is.

Foto: SP Boxmeer / boxmeer.sp.nl

De SP heeft daarover enkele vragen.

1. Wie is de eigenaar van de berm waar deze bomen stonden?

2. Was de gemeente op de hoogte van het rooien van deze bomen? Is hier een vergunning voor afgegeven?

3. Wat is de reden voor het rooien van de bomen?

4. Zijn deze bomen door de gemeente gerooid? Zo niet, door wie zijn deze bomen dan gerooid?

Daarnaast blijkt dat er ook gedurende langere tijd puin gestort wordt nabij deze omgezaagde bomen, waardoor de berm inmiddels 3 tot 5 meter breder is geworden tegenover Laag Werveld 1. De SP vraagt zich af of dit puin legaal gestort is?

5. Is de gemeente op de hoogte van het storten van puin op deze locatie en heeft zij hier toestemming voor gegeven? Zo ja, wat is de reden van het storten van puin op deze locatie? Zo niet, kan de gemeente hier overgaan tot handhaven?

Reactie toevoegen

U bent hier