h

SP SAMEN MET THUISZORGMEDEWERKERS NAAR DEN HAAG

3 januari 2015

SP SAMEN MET THUISZORGMEDEWERKERS NAAR DEN HAAG

Foto: SP

Op donderdag 22 januari is de SP samen met een grote groep thuiszorgmedewerkers naar de Tweede Kamer getrokken. In korte tijd zijn 3 grote thuiszorgorganisaties failliet gegaan. Thebe (18 december), Avicen (7 januari, vooral in Noord Holland actief) en Pantein-Vivent (14 januari). Ook elders rommelt het. O.a. bij thuisorganisatie Verian. Pantein-Vivent was één van de grotere zorgaanbieders, met 1800 man personeel. Een potentiële overname kandidaat, ZuidZorg, was bereid een deel van het personeel over te nemen onder voorwaarde dat tenminste 5000 van de 6100 zorgcliënten van Pantein-Vivent mee over kwamen.  Een groot deel van het personeel kon in dienst komen van ZuidZorg. Echter tegen aanzienlijk slechter arbeidsvoorwaarden. Grootste punt van zorg was de vraag of de klanten na het faillissement dezelfde mensen over de vloer zouden krijgen.

Op dinsdag 20 januari werden de thuiszorgmedewerkers in Nuland bijgepraat door FNV AbvaKabo en CNV. Ook de SP was daar aanwezig, en er werd besloten om op donderdag 22 januari bij het debat over de zorg aanwezig te zijn. Dit op uitnodiging van Tjsitske Siderius, Tweede Kamer-lid voor de SP.

In nog geen 48 uur hebben de Brabantse en Gelderse afdelingen in samenwerking geregeld dat met twee volle bussen vanuit Noordoost Brabant, en twee bussen vanuit Gelderland naar Den Haag kon worden opgetrokken. In Den Haag werd de groep ontvangen door Tjsitske Siderius, en een aantal fractiemedewerkers van de SP.

Tjitske legde uit hoe de gang van zaken bij het debat zou zijn. Daarna nam Emile Roemer het woord over. Hij gaf aan dat we moeten blijven strijden voor continuering van de thuiszorg. Voor cliënten en medewerkers, met instandhouding van de cliënt-medewerker-relatie. En uiteraard met een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden.
Ook de FNV AbvaKabo was aanwezig in de persoon van Karim Skalli. Hij beantwoordde veel vragen van thuiszorgmedewerkers op het gebied van arbeidsvoorwaarden en rechten.

Staatssecretaris Van Rijn zou ook nog langskomen om enkele vragen te beantwoorden. Helaas werd hem dit door waarnemend voorzitter van de Tweede Kamer, de heer Elias, verboden.
Van Rijn zegde wel toe dat hij -indien gewenst- naar Brabant en Gelderland zal komen om alsnog vragen van bezorgde thuiszorgmedewerkers te beantwoorden.

Uiteindelijk was het tijd voor het debat om de zorg. Specifiek de sluiting van verzorgingstehuizen. Volgens Tjitske Siderius, die het debat namens de SP voerde, kan dit niet los worden gezien van meer behoefte aan thuiszorg, terwijl de regering sinds de overdracht van de zorgtaken aan de gemeenten juist daar op kort.

De reacties op de terugreis waren duidelijk. De medewerkers voelen zich in de kou gezet door Pantein-Vivent en de politiek. De algemene teneur was toch wel dat het fijn gevonden werd dat er een partij (SP) is die voor hen opkomt. Overigens ook een veel gehoorde opmerking op de bijeenkomst in Nuland, waar buiten de SP geen andere politieke partijen aanwezig waren.

Reactie toevoegen

U bent hier