h

SP Cuijk maakt zich zorgen na faillissement Pantein-Vivent

17 januari 2015

SP Cuijk maakt zich zorgen na faillissement Pantein-Vivent

Gisteren ontvingen we het trieste bericht dat Huishoudelijke Hulp Pantein-Vivent uit Uden failliet is verklaard. De loonkosten voor de werknemers zouden hoger zijn dan de inkomsten die de organisatie ontvangt van de gemeenten. Dit betekent dat 1800 medewerkers ontslagen zijn, en zo'n 6500 mensen die afhankelijk zijn van huishoudelijke hulp maar moeten afwachten of ze nog zorg krijgen.

De verwachting is dat de ontslagen medewerkers vervolgens ‘mogen’ terug solliciteren voor een lager loon, mogelijk bij ZuidZorg. Daarmee wordt het salaris van deze mensen nog lager richting de armoede.

Dit is trouwens binnen enkele maanden de tweede huishoudelijke hulporganisatie in Brabant die failliet gaat. De SP vindt dit ernstig. Wij willen daarom van dit College weten wat ze voor de ontslagen zorgverleners gaat doen om te voorkomen dat ze voor een lager salaris aan de slag moeten bij bijvoorbeeld ZuidZorg. Wij willen ook weten hoe het College op korte termijn de benodigde zorg aan onze hulpbehoevende burgers gaat regelen, immers Pantein-Vivent houdt ermee op. Hiervoor heeft de SP inmiddels vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Uit deze ontwikkeling blijkt weer dat het beleid van marktwerking van het huidige kabinet van VVD en PvdA niet werkt en niets meer is dan een ordinaire bezuinigingsmaatregel waardoor onze hulpbehoevende burgers en medewerkers van zorgaanbieders de dupe worden. Deze afbraak van ons sociale zorgstelsel moet echt stoppen. Mocht je nog vragen hebben of je verhaal kwijt willen? Mail dan naar ons, cuijk@sp.nl.

Zie de bijlage hieronder voor de vragen van de SP Cuijk aan het college van burgemeesters en wethouders.

Reactie toevoegen

U bent hier