h

Vervolg bezoek Maartenshof

23 december 2013

Vervolg bezoek Maartenshof

 

Door Ton Lobbe                 

Op 4 november heeft een delegatie van de SP Cuijk het Maartenshof bezocht.

Tijdens deze bijeenkomst kregen we van één van de bewoonsters te horen dat zij bij de gemeente geïnformeerd had naar de mogelijkheden van een vervoersvoorziening: taxivervoer met de regiotaxi. Zij had te horen gekregen dat zij “te goed“ was voor het toekennen van een vervoersvoorziening. In samenspraak met haar zijn we een aanvraagprocedure gestart. Voor de intake van dergelijke aanvragen hanteert de gemeente zogenaamde keukentafelgesprekken. Op de dag van het keukentafelgesprek gaf de bewoonster aan dat zij alleen maar een vervoersvoorziening wilde hebben. De consulente gaf echter aan dat bij ieder keukentafelgesprek  gekeken moest worden naar de totale behoefte aan hulp. Uiteraard helemaal conform de regels, maar in dit geval duidelijk een beetje teveel van het goede.

We hebben geïnformeerd naar de termijn die men nodig dacht te hebben voor de afhandeling van de aanvraag. De consulente schatte dit op 8 weken. Een prettige verrassing was het dus te bemerken dat de aanvraag eerder afgehandeld was dan verwacht. Bovendien een positieve beslissing.
De pas voor het gebruik van de regiotaxi was overigens eerder binnen dan de beslissing van de gemeente.

We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat er een vorm van ontmoedigingsbeleid wordt gevoerd. In dit geval werd eerst informeel aangegeven dat de bewoonster geen recht had op een voorziening. Waarschijnlijk vanwege het feit dat een en ander de aandacht had van verschillende belangenbehartigers, werd alsnog positief beslist.

Kent u mensen die menen recht te hebben op een voorziening, maar op eenzelfde wijze zijn afgewezen? Neemt u dan contact op met ons.

Duidelijk is in ieder geval dat men zich nooit mondeling moet laten afschepen als het gaat om aanvragen voor zorgvoorzieningen.  Iedereen heeft recht op een duidelijk gemotiveerde schriftelijke beslissing op een aanvraag en de daarbij horende bezwaar- en beroepsmogelijkheid.

 

 

Ton Lobbe.

Reactie toevoegen

U bent hier