h

CDA en LOF vóór mestfabrieken, SP tegen

13 december 2013

CDA en LOF vóór mestfabrieken, SP tegen

Tijdens de raadsvergadering van 12 december werd een motie aangenomen van het CDA en het LOF (ondersteund door VVD en VDB/LO) om de deur open te zetten voor het bouwen van mestfabrieken in Boxmeer. De SP-Boxmeer is hier tegen!

De motie vraagt ruimte voor ‘innovatieve ontwikkelingen’ voor agrarische bedrijven. Dat klinkt mooi, immers wie kan er tegen innovatie zijn. Maar toen onze SP-fractievoorzitter Gerard Everink vroeg wat het CDA hieronder verstaat, bleek dat ze technische aanpassingen bedoelden voor veehouderijen zodat deze bedrijven kunnen uitbreiden. Ook de vraag of hier mestfabrieken onder werden verstaan, werd bevestigd.

Naar de stellige mening van de SP-Boxmeer zijn mestfabrieken geen oplossing voor het mestprobleem van de intensieve veehouderij. Hiermee wordt het mestprobleem niet opgelost, maar juist vergroot. Immers nog meer dieren betekent nog meer mest. En dat alles ten koste van de leefbaarheid van ons buitengebied. De SP-Boxmeer is daarom een tegenstander van mestfabrieken, maar wil een grondgebonden landbouwbeleid. Daarmee is het aantal dieren wat een boer houdt gebonden aan de hoeveelheid grond die hij heeft. Tevens heb je met grondgebondenheid een automatische rem op de maximale hoeveelheid vee we in onze gemeente. De meeste melkboeren werken momenteel ook grondgebonden, maar als we dat principe nu loslaten, dan zal de melkveehouderij in Boxmeer veranderen naar een intensieve veehouderij, met megastallen en mestfabrieken.

De SP is daarom voor grondgebondenheid en tegen mestfabrieken. Bij de behandeling van de Structuurvisie Boxmeer 2030 was dit één van de redenen waarom de SP gisteren tegen de voorgestelde Structuurvisie stemde.

Zie ook: https://oirschot.sp.nl/visie-op-de-veehouderij-het-verbond-van-oirschot

Reactie toevoegen

U bent hier