h

SP hekelt bezuiniging op huishoudelijke hulp

10 december 2012

SP hekelt bezuiniging op huishoudelijke hulp

SP BoxmeerDe overheid gaat 75% op het budget voor huishoudelijke hulp bezuinigen. Gemeenten behouden slechts 25 procent van het huidige budget voor 'een maatwerkvoorziening'. Het beroep op de bestaande huishoudelijke hulp wordt voor nieuwe cliënten al in 2014 beëindigd. Voor bestaande cliënten gaat de maatregel in 2015 in.
“Wie nu huishoudelijk hulp heeft, moet al een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen. De inkomensgrenzen worden straks zo aangescherpt dat Boxmeer veel minder huishoudelijke hulp kan aanbieden", meldt SP burgerraadslid Beppie van den Ende.

Ze spreekt van 'een hele slechte zaak'. "Niet iedereen kan terugvallen op kinderen of andere mantelzorgers”.
“Mensen zullen maar wat aan gaan sukkelen. Want huishoudelijke hulp helemaal zelf betalen, is voor velen niet te doen. We willen met z'n allen - ook vanwege de kosten - dat ouderen langer thuis blijven wonen. Deze bezuiniging staat daar haaks op”, aldus Beppie van den Ende. “En daarnaast zal veel personeel die werkzaam is in deze sector werkloos worden”.
De SP Boxmeer heeft een motie ingediend, die raadsbreed ondersteund is, waarin het college opgeroepen wordt een brief te sturen naar de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport en Vereniging Nederlandse Gemeenten met het verzoek publiekelijk afstand te nemen van deze bezuiniging.

U bent hier