h

Boxmeer blijft gif spuiten

9 november 2012

Boxmeer blijft gif spuiten

Geen RoundUpTijdens de begrotingsbehandeling 2013 is door de SP samen met PK een motie ingediend om glyfosaathoudende gewasbeschermingsmiddelen vanaf 2014 niet meer te gebruiken. Het bestrijdingsmiddel ‘RoundUp' dat Boxmeer gebruikt bevat dit glyfosaat. De reden van de gemeente om gif te blijven spuiten is van financiële aard. “Dit bespaart ons €40.000,- per jaar” aldus wethouder Hendriks. De motie kreeg, buiten de indienende partijen, geen bijval.

Naast het feit dat RoundUp slecht is voor de volksgezondheid was er kortgeleden veel commotie over de tariefstijging van het waterschap Aa en Maas. Door het vervuilen van oppervlaktewater zadelt de gemeente (en ook particulieren) de waterschappen op met het verwijderen van giftige stoffen. "Dit is hypocriet. Het is te gemakkelijk om de rekening door te schuiven naar waterschappen en niet preventief te handelen Helaas de gemeente blijft gif spuiten” aldus Gerard Everink, fractievoorzitter van de SP in Boxmeer.

Voormalig staatssecretaris Atsma wees kortgeleden de gemeenten en particulieren op hun verantwoordelijkheid om niet op een verbod van de overheid te wachten en onkruidbeheer op verhardingen op een niet-chemische manier te overwegen.

U bent hier