h

Gerard Everink nieuwe SP-fractievoorzitter in Boxmeer

20 september 2012

Gerard Everink nieuwe SP-fractievoorzitter in Boxmeer

SP BoxmeerGerard Everink wordt de nieuwe SP-fractievoorzitter in Boxmeer. Een combinatie van werk- en privé- omstandigheden hebben de huidige SP-fractievoorzitter Winfried Bosters uit Boxmeer doen besluiten na ruim zes jaar zijn werk als raadslid te beëindigen.
Gerard Everink
De nieuwe SP Fractievoorzitter - Gerard Everink

Bosters: “Het raadswerk heb ik al die tijd met veel plezier gedaan, maar het laatste jaar is de combinatie van raadswerk, mijn gewone werk en privé steeds meer gaan knellen. Vandaar dit besluit. Geen gemakkelijk besluit want je doet het raadswerk toch vanuit een bevlogenheid en idealisme om lokaal je steentje bij te dragen aan een betere samenleving.” Een afscheid van de SP is het zeker niet, want Bosters zal voor de SP actief blijven in de SP hulpdienst.

De plek van Bosters in de gemeenteraad wordt ingenomen door Gerard Everink uit Sambeek. Hij trad in maart 2006 toe tot de gemeenteraad. Aan het einde van datzelfde jaar volgde hij de naar Den Haag vertrokken SP-wethouder Emile Roemer op. Na de raadsverkiezingen in maart 2010 kwam Everink niet terug in college en de raad. “Het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan’, zo verklaart Everink zijn terugkeer in de raad. “Het raadslidmaatschap is voor anderhalf jaar tot aan de volgende verkiezingen in maart 2014. Tegen die tijd zien we wel verder”, aldus de Sambekenaar.

Hieronder een interview met de nieuwe fractievoorzitter.


Gerard, mensen die bekend zijn met de gemeentepolitiek van Boxmeer kennen jou al van vroeger toen je voor de SP wethouder was in Boxmeer, maar voor de mensen die je niet of minder kennen is het toch leerzaam te weten wie je bent en wat je als fractievoorzitter van plan bent, daarom willen we je graag een paar vragen stellen.

Allereerst, wie is Gerard Everink?
Ik ben geboren in Twente, maar al jaren woonachtig in de gemeente Boxmeer. Ik ben getrouwd en we hebben drie kinderen. Samen met mijn vrouw woon ik in een woongemeenschap in het oude kloostercomplex van Sambeek, wat fantastisch wonen is. Als personeelsfunctionaris ben ik momenteel werkzaam in het Maasziekenhuis van Boxmeer.

Waarom kies je voor de SP?
Omdat ik oprecht achter de filosofie van de SP sta van solidariteit en gelijkheid. Dat uit zich bijvoorbeeld in de manier waarop de SP opkomt voor de zwakkeren in de maatschappij, en dat is momenteel meer dan ooit nodig. Waar ik niet tegen kan is oneerlijkheid, daarom vind ik ook dat we de rijkdom in dit land beter moeten verdelen. Dat zie je weer terug in het SP programma. Wat dat betreft vind ik echt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen, dat is niet meer dan sociaal. Het feit dat de SP veel op straat is, en tussen de mensen staat, maakt dat de SP een partij is die echt voor de gewone man opkomt.

Wat verwacht je van het fractie werk?
Nadat we eind maart gebroken zijn met de coalitie, zijn we na 10 jaar lokaal regeren in de oppositie terecht gekomen. Dat is helemaal niet erg, want het geeft ons de kans om het SP gedachtegoed optimaal tot zijn recht te laten komen. Nu dat we geen rekening meer hoeven te houden met coalitiepartners, kunnen en moeten we als fractie daarom het onversneden SP geluid laten horen, en dat zullen we doen ook.

Daaraan gekoppeld, voel je je nog gebonden aan het coalitieprogramma van 2010, waar jij aan hebt meegeschreven?
Het korte antwoord is Nee. Ik en wij als SP-fractie voelen ons niet meer gebonden aan het toen afgesproken coalitie-programma. Met de coalitie-breuk is tevens het afgesproken programma komen te vervallen. We zullen dan ook selectief shoppen in dat “oude” coalitie-programma, net zoals het ons past.
Wat dat betreft heb ik net het nieuwe coalitieprogramma ontvangen van het CDA en LOF samen met VDB/LO, en een van de eerste dingen die me meteen opvielen is dat er niet langer geschreven wordt dat de “zwakkeren ontzien worden” maar “dat de zwakkeren zoveel mogelijk ontzien worden”. De toevoeging van die twee woordjes (Red.: zoveel mogelijk) baart mij meteen al zorgen, want daarmee pakt het College alle ruimte om bezuinigingen toch neer te leggen bij deze groep die al weinig hebben. Daar zullen we als SP-fractie alert op zijn, net zo als bijvoorbeeld bezuinigingen op culturele en maatschappelijke voorzieningen. Ook wil ik dat we als SP-fractie meer nadruk leggen op natuur en milieu. Als SP zijn we altijd erg voor de bescherming van de natuur, maar we laten dat te weinig horen.

Wat hoop je te bereiken tot de gemeenteraad verkiezingen van 2014?
Eigenlijk heb ik hierboven al een aantal belangrijke punten voor mij aangegeven. Wat ik hoop te bereiken is, dat we daarin de Raad en het College kunnen meekrijgen. Ik verwacht dat er nog verschillende ingrijpende besluiten gaan vallen voor Boxmeer tot aan 2014, daarin wil ik de mensen van onze gemeente zoveel mogelijk betrekken, en keuzes maken die voor de mensen het beste zijn.

Gerard, bedankt voor het interview. Als SP wensen we je alle succes toe en heel veel plezier als fractievoorzitter.

U bent hier