h

Sluiting GGZ Boxmeer, voor niemand goed

12 februari 2012

Sluiting GGZ Boxmeer, voor niemand goed

GGZ Kliniek BoxmeerMede door de opgelegde bezuinigingen door de regering en omdat de geestelijke zorg, net als de rest van de zorg, geprivatiseerd is heeft de GGZ besloten geen geld meer te steken in de nieuwbouw in Boxmeer en de bestaande kliniek te sluiten. De SP Boxmeer vindt dit voor niemand de juiste oplossing.
De GGZ en de regering wijzen naar elkaar als oorzaak, terwijl zowel de GGZ als de minister hier wel iets aan kunnen doen. De GGZ kan voor de regio een ander beleid kiezen, de minister kan minder bezuinigingen opleggen aan de geestelijke gezondheidszorg.

Het is triest dat de cliënten in 2012 dubbel gepakt worden. Bovenop het voor iedereen geldende eigen risico van de zorgverzekereaar, betaald de cliënt die ambulante zorg nodig heeft nog eens een eigen bijdrage van €100,- per jaar voor maximaal 100 minuten en €200,- per jaar als men boven de 100 minuten komt. En als je wordt opgenomen brengt de zorgverzekeraar €145,- per maand in rekening. Dit laatste staat nog ter discussie, maar met het huidige kabinet zal dit vrijwel zeker doorgaan.
Er zijn gesprekken geweest met de directeur van de GGZ in Boxmeer maar dan alleen over het beleid. Naar de gevoelens van de cliënt wordt niet gevraagd. Deze doelgroep is niet eens persoonlijk geïnformeerd maar moest het doen met een briefje op de balie. Dit is natuurlijk een kwalijke zaak. Juist de begeleiding stond hoog in het vaandel van de GGZ en dat wordt nu in een aantal maanden tijd afgebroken. Het personeel is noodgedwongen naar een andere baan aan het zoeken. Collectief ontslag dreigt voor hen. Toch moeten zij nu de rust en structuur bewaken voor de cliënten, die nog vele vragen onbeantwoord zien.

De SP Boxmeer heeft maandagmiddag 6 februari 2012 op het parkeerterrein, samen met mensen van de cliëntenraad, gesproken met cliënten en personeel over het sluiten van de GGZ kliniek. Een aantal zaken is duidelijk naar voren gekomen. De poliklinische zorg gaat naar de Bernhardstraat en de inloop blijft waar deze zit. Het lijkt niet de oplossing deze cliënten midden in een drukke buurt op te vangen terwijl ze juist rust nodig hebben; Deeltijd zorg, de mensen die daarvoor naar Gennep gaan kunnen daar maart ook niet meer terecht. Ook de opvang in Gennep zal dan gaan sluiten; Time-out zorg, een plaats voor mensen die een paar dagen tot rust moeten komen. Deze mensen kunnen straks overal naar toe gestuurd worden.
Er valt voor velen een gat. De band die de cliënten hebben met het huidige professionele personeel moet straks weer met andere zorgverleners opgebouwd worden en wat belangrijk is de cliënten moeten weg uit een vertrouwde omgeving.

Onlangs heeft de SP Boxmeer al vragen gesteld aan het college en door de SP Tweede Kamer fractie aan de minister over de sluiting van de GGZ in Boxmeer. De beantwoording door de minister over de sluiting van de GGZ is ons inziens onder de maat. De antwoorden zijn hier terug te vinden.

U bent hier