h

Akkoord over nieuwbouw Elzendaal College

10 februari 2012

Akkoord over nieuwbouw Elzendaal College

De gemeenteraad heeft haar goedkeuring gegeven aan de investering voor de ver- & nieuwbouw van het Elzendaal College in Boxmeer. De onderhandelingen door onze SP wethouder Dick Schaap hebben er toe geleid dat het Elzendaal College voor een bedrag van circa 10 miljoen euro verbouwd kan worden zodat de school weer voldoet aan de eisen van deze tijd.
Akkoord Elzendaal College

De gemeente neemt ongeveer 6 miljoen voor zijn rekening, de overige 4 miljoen wordt opgebracht door de vereniging OMO (Ons Middelbaar Onderwijs) waaronder het Elzendaal College valt.

Voor dit bedrag worden beide locaties, aan de Bilderbeekstraat én de Stationsstraat, vernieuwd en toegankelijk gemaakt voor het groeiende aantal leerlingen. De SP Boxmeer is blij dat de ver- & nieuwbouw na al die jaren eindelijk kan beginnen en dat het middelbaar onderwijs in Boxmeer mede hierdoor op hoog niveau kan blijven. Verwacht wordt dat er eind 2012 gestart wordt met de werkzaamheden.

U bent hier