h

Verschraling van onze sociale zekerheid

18 januari 2012

Verschraling van onze sociale zekerheid

Op 20 december heeft de 1e kamer een wetswijziging goedgekeurd van het kabinet om voor de bijstand het gezinsinkomen te laten gelden als maximale bijstand (ongeveer €1400 per maand), dit is vooral het gevolg van de samenvoeging van twee wetten, de WWB en de WIJ. Dit betekent dat bij voorbeeld een bijstandsmoeder met een werkend inwonend kind, binnenkort geen recht meer heeft op haar uitkering, omdat dan eerst het inkomen van het werkende kind moet worden verrekend. Het valt te raden wat het gevolg zal zijn, deze werkende kinderen zullen noodgedwongen verhuizen of anders een nep-adres opgeven.Wethouder Dick Schaap Zo heeft deze wetsverandering nog veel meer verslechteringen voor de zwakkeren en minder draagkrachtige mensen. In Boxmeer heeft de SP met de coalitie afgesproken dat we deze groep zo veel mogelijk ontzien, maar met deze wet van het kabinet zullen verschillende mensen in Boxmeer het toch hard gaan voelen.

Mijn beleid als wethouder hierin is dat we mensen met een uitkering die er niks aan kunnen doen, zoveel mogelijk zullen ontzien, bij voorbeeld door broodnodige extraatjes met het huidige minimabeleid te blijven verstrekken. Hierbij kun je denken aan het vergoeden van het lidmaatschap van een sportvereniging voor een kind. Ik zal me sterk maken om ons huidige minimabeleid overeind te houden! Maar tegelijkertijd wil ik ook zoveel mogelijk doen, om mensen die kunnen werken ook aan werk te helpen. Of door ervoor te zorgen dat mensen begeleid worden om met wat extra hulp toch een betaalde baan te krijgen en te behouden. Maar ook dit laatste wordt door dit kabinet knap lastig gemaakt omdat ze fors bezuinigd op de budgetten om mensen te kunnen begeleiden, door het budget voor gehandicapten in de sociale werkvoorziening flink te korten en door geen budget voor inburgering meer te geven. Blijkbaar vindt dit kabinet deze kwetsbare groep mensen niet belangrijk. Naar mijn mening volstrekt onrechtvaardig omdat deze mensen wel degelijk meetellen, en omdat deze mensen al het minste verdienen, maar ook omdat deze mensen toch echt niet de reden van de crisis zijn, want die is veroorzaakt door wanbeleid bij banken en door wanbeleid in Europa.
Ondanks alle verslechteringen door dit kabinet op sociale zaken, blijf ik me sterk maken voor een sociaal beleid in Boxmeer.

Jullie wethouder, Dick Schaap

U bent hier