h

WMO-beleid moet sociaal blijven

12 december 2011

WMO-beleid moet sociaal blijven

Tijdens de raadsvergadering van 8 december jl. is het nieuwe regionale WMO beleidsplan van het Land van Cuijk besproken. In het WMO beleidsplan wordt aangegeven hoe we als regio Land van Cuijk met de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) om willen gaan. In het WMO plan staat in principe omschreven dat mensen met een handicap of beperking WMO op de schopde kans moeten krijgen om zo volwaardig mogelijk deel te nemen aan onze samenleving. Ook staat er aangegeven op welke manier of manieren dat zou kunnen gebeuren. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld het vervoer van en naar school, hulp in de huishouding of een woningaanpassing.

Het regionale WMO beleidsplan bestond uit maar liefst 57 pagina’s. Dat geeft meteen aan hoe moeilijk het is om voor vijf gemeenten één plan te schrijven. Iedere gemeente wil toch iets van zijn eigenheid in het plan terugvinden. De mening van de SP over dit WMO beleidsplan is dat het erg algemeen is, ondanks de vele pagina’s. Maar daardoor hebben we als gemeente Boxmeer wel veel ruimte om onze eigen invulling aan de uitvoering van het beleidsplan te geven.
De SP vindt dat we deze ruimte ook zeker moeten pakken. Het huidige Boxmeerse WMO beleid is goed en sociaal en dat moet zo blijven.

Wat bij ons vragen oproept is dat in het beleidsplan om steeds meer vrijwilligers en mantelzorgers gevraagd wordt om de WMO-taken uit te voeren. Wij vragen ons af of er wel zoveel vrijwilligers en mantelzorgers zijn in onze gemeente. Het aantal mensen dat je in kunt zetten voor WMO-taken is niet onuitputtelijk.
Helaas is de vraag naar meer vrijwilligers een rechtstreeks gevolg van de bezuinigingen die er vanuit Den Haag plaatsvinden. Het kabinet in Den Haag schuift steeds meer taken die eerst door het Rijk gedaan werden, door naar de gemeenten. Voor het Rijk is dat een kostenpost minder, maar voor de gemeente is dat juist een kostenpost erbij. De gemeente Boxmeer krijgt voor de uitvoering van deze extra taken maar een gedeeltelijke vergoeding. Het gevolg is dat de gemeente moet bezuinigen op de uitvoering. Want er moeten met relatief minder geld meer mensen geholpen worden. In januari 2012 wordt de uitvoering van de WMO in de Boxmeerse gemeenteraad behandeld. De uitvoering wordt vastgelegd in de WMO-verordening.

Maar ondanks alle bezuinigingen zal de SP in Boxmeer blijven knokken om het WMO-beleid zo sociaal mogelijk te houden.
Nederland is het op één na rijkste land van Europa en het tweede belastingparadijs ter wereld voor de bedrijven en instellingen met veel geld. Het wordt tijd dat we als belastingparadijs gaan zakken op die ranglijst, zodat we meer geld krijgen voor bijvoorbeeld zorg en onderwijs.

U bent hier