h

SP wil goed alternatief voor jongerencentrum De Box

28 januari 2011

SP wil goed alternatief voor jongerencentrum De Box

Boxmeer – De SP in Boxmeer wil op dit moment geen sloop van het gebouw De Box in Boxmeer. Zolang er geen goede alternatieven zijn, geen sloop van het jongerencentrum. Na een eigen onderzoek is de SP tot deze conclusie gekomen. Het jeugd- en jongerenwerk heeft zeker toekomst in Boxmeer. Als het huidige raadsvoorstel van het college wordt aangemnomen dan krijgt het jongerenwerk in Boxmeer het onnodig moeilijk. Wat de SP betreft worden de plannen opgeschort totdat er een andere passende locatie gevonden is met voldoende faciliteiten voor een goed jongerencentrum in Boxmeer.

SP-raadsleden Hilly van Neerven en Winfried Bosters zijn de afgelopen dagen op onderzoek uitgegaan. “ We hebben gesprekken gevoerd met jongerenwerkers, jongeren zelf en vrijwilligers die zich actief inzetten voor het jeugd- en jongerenwerk in De Box”, aldus raadslid Hilly van Neerven. “Tijdens de diverse gesprekken blijkt steeds weer dat er voldoende animo is om activiteiten te organiseren, daar ligt het volgens de mensen niet aan. De oorzaak van het niet zo goed draaien van de Box ligt blijkbaar op een ander nivo.”

De SP vindt dat de kwaliteit van het jongerenwerk sowieso beter gewaarborgd moet worden. Winfried Bosters “Er spelen nu ook al een aantal zaken op bestuurlijk en facilitair gebied die de ontwikkeling van activiteiten in het jongerencentrum in de weg staan. Als hier geen goede oplossingen voor gevonden worden, dan blijven deze problemen voortduren, ook op een andere locatie.” De SP mist in het huidige raadsvoorstel een uitgebreide probleemanalyse van de huidige problemen en afdoende alternatieven aan keuze-oplossingen hiervoor. "Het jongerenwerk moet letterlijk en figuurlijk genoeg ruimte krijgen om zich te kunnen blijven ontplooien."

U bent hier