h

Crematorium in Hollesteeg?

28 januari 2011

Crematorium in Hollesteeg?

Zaterdag 29 januari 2011 houdt SP-Boxmeer een enquête in de directe omgeving van uitvaartcentrum Schrijen over de mogelijke komst van een crematorium. De SP Boxmeer wil weten hoe de omgeving denkt over de komst van een crematorium in Boxmeer Noord.

“Van omwonenden hebben we al signalen ontvangen dat men zich zorgen maakt”, aldus SP-raadslid Edson Manuel. Nu de plannen zich steeds duidelijker aftekenen, wil de SP graag de mening van meer mensen horen. Manuel: “Kortgeleden hebben we in de raad besloten dat ontwikkelingen die maatschappelijk gevoelig liggen niet zomaar plaats mogen vinden. Dat willen we graag onderzoeken”. De SP zal mede naar aanleiding van de uitslag van de enquête verdere vragen stellen aan het college van B&W.
De enquêteformulieren worden op vrijdag 28 januari verspreid en op zaterdag 29 januari weer opgehaald.

U bent hier