h

SP-Boxmeer: ‘ Plan verruiming zondagopenstelling supermarkten ongewenst’

12 juli 2010

SP-Boxmeer: ‘ Plan verruiming zondagopenstelling supermarkten ongewenst’

Boxmeer- In het voorstel van het college van B&W waarin wordt aangegeven dat alle supermarkten iedere zondag gedurende een proefperiode van twee jaar open mogen zijn, is ook te lezen dat voor deze regeling geen wettelijke basis is. Op donderdag 17 julli 2010 komt wethouder Jos de Graaf namens het college van b en w, met dit plan naar de gemeenteraad voor goedkeuring. De SP is faliekant tegen dit voorstel.

De SP en de argumenten

Al tijdens de behandeling van dit voorstel in de commissievergadering van 29 juni jl. gaf de SP aan tegen het voorstel te zijn. SP raadslid Edson Manuel: ” Door akkoord te gaan met dit voorstel stimuleer je als gemeente om de wet niet te volgen, wat op zich erg vreemd is. Verder maak je het kleine zelfstandigen onnodig moeilijk. Ik weet niet of dat de centrumfunctie ten goede komt”.
Alles wijst uit dat het college voorstel geen raadsmeerderheid zal krijgen. Het CDA Boxmeer overweegt nu met een gewijzigd voorstel te komen om het plan alsnog te redden. Deze partij stelt voor om de proefperiode te verkorten van twee naar één jaar en dat niet alleen de supermarkten maar alle winkels elk zondag open mogen. Voor de SP is dit zoiets als oude wijn in nieuwe zakken. Manuel: “ In hoeverre ook de kleine winkeliers de winkels op zondag openstellen is dan ook de vraag ”.

Menselijke maat voorop.

De SP is en blijft kritisch over voorstellen die de economische en commerciële driften boven de menselijke maat stellen. Winfried Bosters SP-fractievoorzitter in de gemeente Boxmeer gaf op een politieke avond eerder dit jaar al aan dat de SP tegen de verruiming van de winkelopenstelling op zondag is. Deze visie wordt ondersteund door de Boxmeerse middenstand die onlangs ook al aangaf geen behoefte te hebben aan verdere uitbreiding van de zondagopenstelling. Veel burgers blijken uit navraag zelfs geen behoefte aan zondagopenstelling van winkels te hebben. Op dit moment geldt een openstelling van 12 koopzondagen per jaar en ruim 70 winkeluren per week. Vele burgers vinden dat dit voldoende gelegenheid biedt boodschappen te doen en te winkelen.

SP niet voor verruiming zondagopenstelling

Donderdag 17 juli aanstaande zal de SP niet meegaan met het voorstel van het college van B&W om speciaal voor de supermarkten de zondagopenstelling mogelijk te maken. Ook het plan van de CDA, dat een algehele zondagopenstelling voor alle winkels nastreeft kan wat de SP betreft naar de prullenbak.” De kleine ondernemers, werknemers en de consument moeten niet koste wat kost meegezogen worden in de roes van de vierentwintig uurs economie”, besluit Manuel

U bent hier