h

SP steun voor Plan Berkvens

19 juni 2010

SP steun voor Plan Berkvens

Boxmeer – Tijdens de raadsvergadering van 17 juni jl. heeft de SP fractie gekozen voor het verder uitwerken van plan Berkvens. Raadslid Edson Manuel gaf tijdens de raadsvergadering aan dat dit besluit door de SP zeker niet zonder slag of stoot is genomen.
Manuel “Bijna de hele SP-fractie heeft zich intensief bezig gehouden met Plan Berkvens. Er zijn heel veel gesprekken gevoerd met de betrokken partijen, alle voor- en tegenargumenten hebben we in de fractie uitvoerig tegen elkaar afgewogen en dit heeft geleid tot ons huidige besluit om de verdere uitwerking van het plan toch te steunen.”

De SP fractie was en is voorvechter van sociale woningbouw in de gemeente Boxmeer. Zeker als het gaat om woningbouwprojecten waarin heel veel sociale woningbouw gerealiseerd wordt. Plan Berkvens is zo’n bouwplan, het bestaat bijna alleen maar uit starterswoningen. En past dus goed bij de visie van de SP.

Waar zitten dan de bezwaren van de SP met betrekking tot dit plan?
Manuel “Onze bezwaren hebben vooral te maken met de manier waarop dit plan besproken en begeleid is door de gemeente, ook zijn er nogal wat onnodige fouten gemaakt in de procedures en in de plannen die aan de gemeenteraad voorgelegd zijn en dat is zondermeer een hele slechte zaak. Het heeft geleid tot veel extra kosten, veel onrust en discussies, wat volgens mij makkelijk voorkomen had kunnen worden als de gemeente haar huiswerk beter gemaakt en gecontroleerd had.”

Mede door de intensieve inzet van de SP in zowel de raad als in het college is het totale plan op diverse punten zodanig aangepast dat het wat ons betreft onze steun kan hebben.
SP Fractie voorzitter Winfried Bosters “Het totale plan bestaat uit twee delen, het bouwplan Berkvens en het aanleggen van extra parkeerplaatsen ten behoeve van plan Berkvens. Het laatst genoemde, de aanleg van parkeerplaatsen, werd behandeld op 17 juni jongstleden.”
Tijdens het vooroverleg bleek uit de verstrekte gegevens dat het plan niet kostendekkend was.
Bosters “Het voorstel dat werd voorgelegd aan de gemeenteraad was verliesgevend voor de gemeente, voor de SP-fractie was dat onacceptabel, zeker in deze tijd waarin er veel bezuinigd moet worden. We hebben er bij het college op aangedrongen dat het verlies moest worden omgezet in kostendekkend plan. Dat is uiteindelijk ook gebeurd, doordat men met de de projectontwikkelaar is overeengekomen dat hij extra geld stort in de gemeentekas.”

U bent hier