h

Zotte regels voor verkiezingsborden

6 mei 2010

Zotte regels voor verkiezingsborden

Onderstaand een brief die wij als SP Boxmeer naar het college van B&W hebben gestuurd aangaande de nieuwe APV mbt het beplakken van de verkiezingsborden en het plaatsen van lantaarnpaalborden. Deze verordening is in onze ogen veel te strikt en maakt van de maanden voorafgaand aan de uiteindelijke verkiezingsdag een nogal saai en sfeerloos geheel.
Daardoor wordt het voor de kiezer nog moeilijker om te bepalen waarin de ene partij zich onderscheidt van de andere. Ook zullen levendige en spraakmakende verkiezingscampagnes meer kiezers naar de stembus trekken. En een (te) lage verkiezingsopkomst is toch echt het laatste wat we willen.

Zo mag iedere partij slechts 50 lantaarnpaalborden hangen in de hele gemeente (da's nog geen 5 borden per dorp), mogen de aanplakborden pas een paar weken voor de verkiezingen beplakt worden en moeten de posters ook nog eens precies binnen de lijntjes blijven (wat lang niet altijd lukt omdat de verkiezingsposters vaak groter zijn dan de aangegeven ruimte).
De SP pleit daarom voor een versoepeling van de APV op dit gebied. Verkiezingen moeten tot de verbeelding spreken en mensen prikkelen om zich te verdiepen in de partij waar ze uiteindelijk op gaan stemmen.

Aan: College van Burgemeester en wethouders
van de gemeente Boxmeer

Van: Socialistische Partij afdeling Boxmeer
Theo Weenink namens Campagneteam

Betreft: A.P.V. Verkiezingsborden

Boxmeer, 3 mei 2010

Geacht College,

Het is ons bekend dat we niet eerder mogen plakken dan de 30 dagen voor verkiezingen.
Bij de SP-plakactie eind maart 2010 ging het om een ludieke actie waar een politieke boodschap werd uitgedragen.

De A.P.V. zoals nu is vastgesteld door het college, is nogal strikt en geeft ons inziens te weinig ruimte aan politieke partijen om ludieke acties te voeren zoals bijv. het plakken van de
“Het Kan”- posters door de SP een paar weken geleden. Dit soort acties is bedoeld om de politiek dichter bij de burgers te brengen en om mensen politiek bewust(er) te maken. Het is onze vaste overtuiging dat dit ertoe bij zal dragen dat meer mensen gaan stemmen. Hopelijk heeft het als uiteindelijk effect dat mensen politiek actief worden.

De SP heeft met de ludieke actie nog een ander punt aan willen tonen, namelijk dat de verkiezingsborden te klein zijn. Het bijplaatsen van borden verzacht de pijn wel een beetje, maar is nog steeds onvoldoende.
Verkiezingsposters zijn nu eenmaal groot (A1 of A2 formaat) en daar zult u de borden op af moeten stemmen en niet andersom. Met de borden die nu in de gemeente staan vraagt u van de partijen zich te gedragen als een “eenheidsworst”. Dat mag u niet verwachten van de politieke partijen. Politiek is een afspiegeling van de samenleving en kan en mag dus per definitie geen eenheidsworst zijn.

Regels en wetten zijn er om de mensen en de samenleving te dienen en om veiligheidsrisico’s of ongewenste uitwassen te voorkomen.
Bij het beplakken van verkiezingsborden met keurig nette politieke posters kan ik me maar weinig veiligheidsrisico’s of ongewenste uitwassen voorstellen.

Wij vragen dan ook aan het college om nog eens goed naar de APV te kijken en de regels die onnodig beperkend zijn aan te passen aan de wensen van de mensen (zoals het hoort).

Met vriendelijk groet,

Theo Weenink
Namens Campagneteam Socialistische Partij Boxmeer

U bent hier