h

‘Bestuurlijke rust en zaken op orde’

2 februari 2010

‘Bestuurlijke rust en zaken op orde’

SP-Lijsttrekker Bert Moeskops: “De SP heeft al acht jaar gezorgd voor bestuurlijke rust, een sociaal en betaalbaar beleid; en de financiën en voorzieningen op orde. Onze basis blijven de kernwaarden: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. De SP wil voor Boxmeer bestuurlijk op de ingeslagen weg door. Juist nú met de komende magere (crisis)jaren voor de deur

Enkele algemene SP-speerpunten:

* Investeren in ruimhartige sociale voorzieningen; maatwerk gericht op het vinden van werk;
* De Wmo garandeert het recht op ondersteuning en mag niet verslechteren. Solidair beleid gaat voor financiën;
* Investeren in groen, duurzaamheid, meer aandacht voor natuur- en milieueducatie;
* Meer woningbouw, vooral huur- en starterwoningen, óók in de kerkdorpen en juist voor jongeren en ouderen;
* Doorgaan met het vroegtijdig betrekken van inwoners bij beleid dat hun leefomgeving raakt;
* De leefbaarheid van dorpen en wijken blijft hoog op de agenda staan, met minimaal het behoud van de huidige voorzieningen en diensten;
* Investeren in onderwijs: alle steun voor basisonderwijs en brede schoolvisie. De nieuwbouw Elzendaalcollege, Scholengemeenschap Stevensbeek en het Praktijkonderwijs worden krachtig doorgezet;
* Gemeentelijke dienstverlening: kwaliteit en klantvriendelijkheid;
* Het aantrekken van werkgelegenheid is belangrijk, maar niet ten koste van natuur en leefbaarheid. Zorgvuldig omgaan met de beschikbare ruimte in de hele regio.
www.boxmeer.sp.nl

U bent hier