h

Mooiland Maasland schikt zich naar afspraken met gemeente Boxmeer

26 december 2008

Mooiland Maasland schikt zich naar afspraken met gemeente Boxmeer

SP: Huren Elderom
dus toch omlaag

Boxmeer – Wooncorporatie Mooiland Maasland komt de afspraken die gemaakt zijn met de gemeente Boxmeer toch nog na. Het leek er lange tijd op dat Mooiland Maasland haar eigen weg ging, maar gelukkig zijn ze daarvan terug gekomen. In hun eigen blad ‘Huurdersplatform Maasland’ geven ze aan dat ze alle huurprijzen in Hofstede Elderom die nu tussen de 572 en de 750 euro per maand liggen onder de grens van 535 euro worden gebracht. Wat de SP Boxmeer betreft is de volgende stap het aantal huurwoningen weer op peil brengen.

Boxmeer – Wooncorporatie Mooiland Maasland komt de afspraken die gemaakt zijn met de gemeente Boxmeer toch nog na. Het leek er lange tijd op dat Mooiland Maasland haar eigen weg ging, maar gelukkig zijn ze daarvan terug gekomen. In hun eigen blad ‘Huurdersplatform Maasland’ geven ze aan dat ze alle huurprijzen in Hofstede Elderom die nu tussen de 572 en de 750 euro per maand liggen onder de grens van 535 euro worden gebracht. Wat de SP Boxmeer betreft is de volgende stap het aantal huurwoningen weer op peil brengen.

De SP-Boxmeer,

volgt al jarenlang kritisch het huurbeleid van Mooiland-Maasland. Zeker, sinds enkele meldingen in 2007 van het huurdersplatform Maasland. Voorzitter Winfried Bosters van de SP-raadsfractie: “Eind 2007 werd ik benaderd door het huurdersplatform met de melding dat Mooiland-Maasland zich niet aan de afspraken hield. De huurprijzen die men in Hofstede Elderom berekende waren voor een aantal woningen hoger dan afgesproken met de gemeente.”

Onderzoek

Daarop is de SP een onderzoek gestart en al gauw bleek dat er verschillende versies verteld werden over de afspraken die er zouden zijn. Zowel de gemeente als Woonmaatschappij Mooiland-Maasland hadden ieder voor zich een eigen verhaal over de gemaakte afspraken. Alle reden dus om door te gaan met het onderzoek. De SP-fractievoorzitter vroeg de overeenkomsten op, die in 2004 en 2006 gesloten waren tussen de gemeente en Mooiland-Maasland. Hij kwam tot de ontdekking dat de huurprijzen niet boven de sociale huurgrens mogen liggen en dat was in 2006 ongeveer 490 euro per maand.
Bosters: “De prijzen die berekend werden in Hofstede Elderom lagen dus voor een deel boven deze huurprijs en dat klopte dus niet. Wij van onze kant en het huurdersplatform van hun kant hebben zowel de gemeente als Mooiland-Maasland aangesproken op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid om de gemaakte afspraken na te komen en dat is nu dus gelukkig gebeurd. We zijn blij dat Mooiland-Maasland toch nog op een relatief korte tijd de afspraken nakomt, we hopen dat ze dit blijft doen voor het hele project Hofstede Elderom”, aldus Bosters, die namens de SP laat weten ook het aantal te bouwen sociale huurwoningen in de Elderom en de rest van de gemeente in de gaten te blijven houden. “Ook over die aantallen lijkt geen eenduidige uitleg te bestaan, terwijl ook daarover de afspraken helder zijn.”

U bent hier