h

Boxmeer wil geen herindicaties bij huishoudelijke zorg

4 november 2007

Boxmeer wil geen herindicaties bij huishoudelijke zorg

opsommingDe gemeente Boxmeer zal niet overgaan tot herindicaties voor huishoudelijke zorg, maar deze louter administratief omzetten en voortzetten. Een motie van de SP met die strekking is door het college van b en w overgenomen tijdens de begrotingbehandeling vorige week.

Vanaf 1 januari 2008 zal de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ingevoerd gaan worden. Iedereen die nu hulp bij het huishouden heeft moet op 1 januari een beschikking hebben van de gemeente, waarin aangegeven staat voor welke hulp iemand in aanmerking komt. Normaal gesproken gebeurt dit vanwege de invoering van de WMO pas na een herindicatie.
SP-raadslid Sohela Hosseini kwam namens haar fractie met een motie om geen herindicatie toe te passen, maar de bestaande indicatie te laten zoals die is. Hosseini: “Het is niet nodig dat iedereen een herindicatie krijgt, het is zinloos omdat verreweg de meeste mensen toch weer voor dezelfde hulp in aanmerking zullen komen.”

Namens de SP liet zij weten ‘deze hele herindicatie een bureaucratisch gedrocht te vinden’. “Daar gaat onnodig veel tijd en geld in zitten.” Door nu niet te herindiceren houdt volgens de SP iedereen op 1 januari dezelfde hulp en van dezelfde kwaliteit. “Dat scheelt in tijd en kosten, de mensen die voor hulp in aanmerking komen weten nu op korte termijn waar ze aan toe zijn”, aldus Sohela Hosseini.

U bent hier