h

Vragenlijst voor een betere en een socialere gemeente Boxmeer

Geachte bewoner van de gemeente Boxmeer,

SP Boxmeer zet zich al jaren in voor een betere en een socialere gemeente Boxmeer. Om dit goed te kunnen doen hoort de SP graag van u hoe u de gemeente ervaart en/of wat er speelt in uw straat of wijk.

Daarom heeft SP Boxmeer deze vragenlijst opgesteld en we hopen hierdoor een duidelijk beeld te krijgen over uw wensen en ervaringen met de gemeente Boxmeer.

Om u op weg te helpen geven we alvast een paar onderwerpen:

 • Milieuzaken
 • Jeugdbeleid
 • Onderhoud aan wegen, straten of trottoirs
 • Onderwijs
 • Openbaar groen
 • Openbare orde en veiligheid
 • Zorg en WMO
 • Sociale zaken
 • Sport
 • Volksgezondheid
 • Werkgelegenheid

Mede dankzij uw inbreng kan de SP Fractie gericht te werk gaan en zo nodig actie ondernemen of vragen stellen over de door u aangegeven onderwerpen en/of knelpunten.

We hopen daarom van harte dat u deze vragenlijst wilt invullen.

Mocht u dat willen zouden wij het fijn vinden als we u nog een keer mogen benaderen naar aanleiding van deze vragenlijst zodat we u ook op de hoogte kunnen houden van de vervolg stappen.

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst!

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier