h

Drukke januari-maand voor de SP Hulpdienst

23 februari 2016

Drukke januari-maand voor de SP Hulpdienst

De lijn van toenemende hulpvragen zet zich ook in de eerste maand van 2016 door, zo laat coördinator Theo Weenink van de SP Hulpdienst Boxmeer weten. Enkele van de vele gevallen zetten wij hier kort op een rij. Zij geven zeer beknopte opsomming en een inkijkje in de werkzaamheden van een Hulpdienstmedewerker.

“Het jaar begon met iemand die bij mij thuis aanbelde met een aantal vragen over de belastingen. We maken een afspraak en ik inventariseer de vragen. Onderwerpen die hierbij voorbij kwamen zijn onder andere Digid aanvragen, in ‘Mijn toeslagen’ het loon veranderen en een advies over alimentatie.” Er kwamen in januari overigens wel 10 belastingvragen.

Hulpdienst-mail
De eerste Hulpdienst-mail is die van een asielzoeker uit een andere gemeente. “Die meldde zich bij mij omdat hij in zijn eigen gemeente te weinig vertrouwen had dat er ook daadwerkelijk iets mee zou gebeuren.”

Samen met een andere medewerker van de SP Hulpdienst vulde Theo belastingformulieren in voor een zzp, die in de financiële problemen is geraakt, maar die buiten de reguliere saneringsregels valt. De hulp varieerde van het beter op orde brengen van de boekhouding tot en met het schrijven van een bezwaarschrift om dwangbevelen op te schorten, totdat de juiste bedragen zijn berekend.

Verder is de Hulpdienst gebeld door een persoon met straatvrees in verband met een incassobrief van het CAK. Omdat deze mevrouw geen bankzaken kan doen via internet is het CAK verzocht om een acceptgiro te sturen die zij kan opsturen naar de bank. Voor de bijzondere bijstand een aanvraag voor een wasmachine opgesteld en tegelijk maar een bedrijf gebeld om een offerte op te stellen voor reparatie van de oude wasmachine.

Een geschil inzake een bijstanduitkering en herkeuring UWV stuurde Theo door naar fractiemedewerker. Ook belde hij een sociaal consulent van Mooiland over een conflict van een bewoner met GGZ-achtergrond met de buren. Met een fractiemedewerker ook naar bijeenkomst geweest van Mooiland.

Oxxio heeft een client te kennen gegeven dat zij afgesloten gaat worden, in overleg naar een andere energiemaatschappij en netbeheerders geïnformeerd.

Sociale zaken
Binnen het sociale domein heeft de SP Boxmeer in de eerste maand van het nieuwe jaar al ruim zeven hulpvragen gehad. Dit is in één maand beduidend meer dan in voorgaande jaren. Deze variëren van aanvragen voor een traplift, tot ondersteuning bij de PGB jeugdzorg vergoedingen. M.b.t. Die vergoedingen zie je dat dit een schrale vergoeding is ( net iets meer dan 15,25 kostprijs)  voor intensieve zeer specialistische begeleiding aan huis/school hiervan.  Volgens diverse website-aanbieders ligt de kostprijs tussen de 35,00 en 75,00 euro per uur. Dan coach en adviseer ik de ouders wat de mogelijkheden zijn en welke stappen er eventueel kunnen worden gezet.

Inzage financiën
Tevens een gesprek over de participatie-uitkering (voorheen bijstand), mag de gemeente je vragen om bankafschriften en verantwoording vragen over de daarop binnen gekomen gelden? Ja dat mag. Verstrek je die niet dan heb je helaas geen recht op een uitkering. En dan krijg je er dus ook echt geen.

Wettelijke trajecten en bezwaren verwijs ik uiteraard naar de daarvoor ingestelde instanties als het algemeen informatiepunt Boxmeer, de raadslieden van Boxmeer, per Saldo belangenbehartiger van PGB-houders of naar de rechtsbijstand verzekering. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat ik vooraf met de hulpvrager kan sparren over wat deze wil.

U bent hier